Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta w Narodowym Banku Polskim O/Kraków

Numer konta

Forma zobowiązania 

Formularz 

32 1010 1270 0004 3322 2100 0000

Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT-2, CIT-8, WZP-1M, WZP-1K,

WZP-1R

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych

CIT-6, CIT-8

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków

 

79 1010 1270 0004 3322 2200 0000

Podatek od towarów i usług

VAT-7, VAT-K7, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków

 

29 1010 1270 0004 3322 2300 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4, PIT-4G,

PIT-5, PIT-5L,

PIT-53, PIT-36,

PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40

Ryczałt (zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

PIT-23, PIT-28

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków

 

23 1010 1270 0004 3322 2700 0000

Podatek od czynności cywilno-prawnych

PCC-3

Podatek od spadków i darowizn

SD-3

Karta podatkowa

PIT16A

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków

 

06 1010 1270 0004 3313 9120 0000

Sumy depozytowe

 


W Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta znajduje się kasa gotówkowa.

Godziny otwarcia kasy Urzędu:
poniedziałek – piątek : 7.15- 14.00

UWAGA: 
Przypominamy, że aktualne numery rachunków bankowych US Kraków Nowa Huta, na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych ( Dz.Urz. Min Fin z 2005 r. Nr 16, poz.135). W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek US Kraków Nowa Huta – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego !.

Jesteś tutaj: Strona główna