Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.
Przewidziano w nim rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

READ MORE...

KASY FISKALNE W GASTRONOMII POD LUPĄ FISKUSA

W małopolskiej skarbowości odnotowuje się dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

 

Więcej...

Ogłoszenie o licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego Nowa Huta działąjąc na podstawie art. 105a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o posępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz.1015 t.j.) zaprasza do licytacji publicznej
Więcej...

Akcja "weź paragon 2014"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta informuje, iż rozpoczęła się kolejna akcja „Weź paragon”

Podejmowane w ramach zadania „Weź paragon” działania kontrolne prowadzić mają do ujawniania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących.

READ MORE...

KOMUNIKAT

Uwaga! MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

READ MORE...

Podkategorie

Jesteś tutaj: Strona główna