Ogłoszenie o licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego Nowa Huta działąjąc na podstawie art. 105a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o posępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz.1015 t.j.) zaprasza do licytacji publicznej
Więcej...

Program e-Podatki

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika.

Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 tycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 ( dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników ) - przygotuj się do tego już teraz

READ MORE...

Akcja "weź paragon 2014"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta informuje, iż rozpoczęła się kolejna akcja „Weź paragon”

Podejmowane w ramach zadania „Weź paragon” działania kontrolne prowadzić mają do ujawniania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących.

READ MORE...

KOMUNIKAT

Uwaga! MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

READ MORE...

Sprzedaż z wolnej ręki

Naczelnik Urzędu Skarbowego Nowa Huta działąjąc na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o posępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz.1015 t.j.) zaprasza na sprzedaż z wolnej ręki.
  Więcej...

Podkategorie

Jesteś tutaj: Strona główna